Kategorie

z blachami

z blachami
Modele plastikowe w różnych skalach z dodatkami w postaci elementów fototrawionych, „blach”